Print Friendly and PDF

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE SOŢI ESTE CETĂŢEAN ROMAN CU DOMICILIUL

Categoria: Starea Civilă back

Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate:
- Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate şi copie xerox;
- Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
- Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
- Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox

În situaţia în care aceste acte sunt emise şi eliberate de autorităţile competente din străinătate, ele trebuie să fie apostilate cu Apostilla Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 sau după caz, să fie supralegalizate de autorităţile competente.
- Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători

Precizări:
- Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)
- În cazul în care cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi reglementarea acestor modificări intervenite în sătuţul său civil şi apoi să depună declaraţia de căsătorie.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism