Proiect: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu”

back

 

 

 

Programul Regional 2007 - 2013
Proiect: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu, Judetul Sibiu”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  Educatia scolara la standarde cât mai înalte reprezinta o preocupare centrala a administratiei municipiului Sibiu. Infrastructura scolara la nivelul orasului este partial adaptata la normele europene de calitate, însa autoritatile locale doresc sa ridice considerabil nivelul unitatilor de învatamânt, pentru a asigura elevilor si cadrelor didactice un mediu cât mai bun pentru desfasurarea activitatii.
În acest sens, în luna august 2009 a fost depus spre finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu, Judetul Sibiu”
În data de 19 aprilie 2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 1337 între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar.
  Valoarea totala a proiectului este 5.402.578,28 lei, din care 3.706.464,95 lei valoare eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 566.871,11 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national si 87.210,94 lei contributie proprie în proiect.

Urmare semnarii contractului de finantare, municipalitatea a început implementarea proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu, Judetul Sibiu”
Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la momentul semnarii contractului, iar pâna în prezent au fost demarate o serie de activitati, respectiv:
- Constituirea echipei de implementare a proiectului din partea solicitantului
- Demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii de publicitate
- Realizarea procedurii de achizitie publica pentru servicii de consultanta în managementul proiectului
- Demararea procedurii de achizitie de servicii de auditare financiara a proiectului
In cel mai scurt timp va fi demarata si procedura de achizitie a lucrarilor de constructii si instalatii.

Obiectivele proiectului
Prezentul proiect îsi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta învatamântul sibian si anume insuficienta unitatilor de învatamânt dotate la standarde moderne care sa asigure accesul la un proces educational de calitate.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii scolii cu clasele I-VIII nr.18 din Sibiu, conducând la cresterea calitatii procesului educational si a accesului la educatie obligatorie la nivelul municipiului Sibiu.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este conditionata de realizarea urmatoarelor obiective specifice:
1. Extinderea cladirii pentru accesul simultan al tuturor elevilor scolii la procesul educational
2. Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare .
Beneficiarii directi ai proiect sunt reprezentati atât de cei 457 de elevi actuali ai scolii, cât si de cele 44 de persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul institutiei de învatamânt.

Pricipalele lucrari care se vor efectua vor consta în:

1. extinderea scolii cu 5 sali de clasa pentru a efectua orele într-un singur schimb.
2. amenajarea unui Centru de documentare si informare (C.D.I) în aripa nou construita,
3. realizarea unui laborator destinat învatarii limbilor straine cu ajutorul celor mai moderne metode la nivel international.
4. modernizarea laboratorului de informatica existent, laborator care va va prelua functiile platformei Advanced e-Learning - program informatic de învatare interactiva cu ajutorul computerului

Comunicat presa - Finalizarea proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 18 Sibiu, Judeţul Sibiu"

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: