Primaria SibiuELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa persoanelor back

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
2. Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi xerocopie;
3. Cartea de identitate provizorie cu reședință în România, după caz;
4. Trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
5. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
6. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
7. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original şi xerocopie;
8. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
9. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, , după caz, original şi xerocopie;
10. Actul cu care se face dovada adresei de reședință, original şi xerocopie (Deschide link);
11. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu), achitată la casieriile Primăriei mun. Sibiu sau la oficiile poștale din mun. Sibiu.

PRECIZĂRI: La cerere se atașează şi copii ale filelor paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină.
Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive