Primaria SibiuTRANSCRIEREA (INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE) - CĂSĂTORIE

Categoria: Starea Civilă back

CĂSĂTORIE


Certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine, în original;
Copie xerox a certificatul de căsătorie străin;
Traducerea În limba română legalizată a certificatului de căsătorie străin;
Copii xerox certificate de naştere soţi;
Copii xerox acte de identitate soţi;
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);
Declaraţile soţilor, autentice, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menţionează acest lucru;
Declaraţile soţilor, autentice, din care să rezulte, care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei.

PRECIZĂRI:

 - Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de căsătorie multilingv-FORMULARUL B, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a soţului care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive