Primaria SibiuTRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ Pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române

Categoria: Starea Civilă back


TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care NU au avut niciodată domiciliul în România


I.TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAȘTERE

ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

a) În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

- Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
- Certificat de naștere - original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
- Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și copie xerox;
- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie xerox;

b) În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

- Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - original și copie xerox;
- Certificat de naștere minor - original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
- Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților - original și copie xerox;
- Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - original și copie xerox;

ATENȚIE!!!

- Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român)

I.TRANSCRIEREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE

ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către soțul care a redobândit sau cărora i s-a acordat cetăţenia română, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

Acte necesare:

- Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
- Certificat de căsătorie - original și copie; Certificatul de căsătorie emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
- Certificatele de naștere ale soților - original și copie xerox;
- Cărțile de identitate și pașapoartele soților - original și copie xerox;
- Convenția matrimonială încheiată în străinătate, (simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales).

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive