PROIECT: “CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN”

back

     

 

 

 

 

PROIECT: "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605

Programul Operațional Sectorial - "Creșterea Competitivității Economice - Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
 

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Spitalul de PediatrieSpitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este spital universitar de interes public si importanta zonala nou infiintat, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Primariei Sibiu si care asigura asistenta medicala preventiva, curativa, recuperatorie si de urgenta, primara si secundara pentru populatia pediatrica din judetul Sibiu si din judetele limitrofe, precum si pentru copii aflati in tranzit.
Structura actuala a spitalului cuprinde 185 paturi pentru spitalizarea continua, 15 paturi pentru spitalizarea de zi, si 40 paturi de insotitori.

 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu cu sediul în Sibiu, strada Pompeiu Onofreiu, numărul 2-4, judeţul Sibiu, derulează începând cu data de 21 decembrie 2012, proiectul cu titlul "Centru de cercetare şi telemedicină în bolile neurologice la copii - CEFORATEN" - Cod SMIS-CSNR: 13605, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, pentru Programul Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa prioritară 2, Operaţiunea O 2.2.1.

 Valoarea totală a proiectului este de 45.315.662 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 36.805.477 lei.

 Proiectul se implementează în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, din str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4 şi se va derula pe o durată de 28 de luni.

 Proiectul consta in crearea şi dezvoltarea unui Centru de Cercetare în domeniul medicinei neurologice pediatrice, a unui departament de telemedicină şi alinierea acestora la nivelul infrastructurii existente în centrele europene similare cu implicaţii pozitive asupra cercetării naţionale şi europene in domeniu.

Obiectivul proiectului constă în creşterea calităţii şi eficienţei cercetării şi a dezvoltării activităţii în domeniul neurologiei pediatrice.

Obiective specifice ale proiectului:

- construcţia unei clădiri corespunzătoare pentru activităţi de cercetare în medicina neurologică pediatrică, cladire ce va avea o suprafaţă de 1.276 m2 (D + P + 2E + M)
- crearea a cinci departamente de cercetare: Compartimentul de Neuroradiologie; Compartimentul de genetică, boli metabolice şi cercetare a patologiei pediatrice coexistente sau induse de bolile neurologice; Compartimentul clinic de neurologie pediatrică; Compartiment de cercetare în neurologie şi polisomnografie; Compartimentul de telemedicină şi educaţie medicală.

Astfel, în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, copiii cu afecţiuni neurologice vor beneficia de teste moderne şi eficiente de diagnostic, inclusiv:

- Electroencefalografie, atât de rutină, cât şi în stare de veghe, EEG de somn, înregistrări de lungă durata şi monitorizare video EEG;
- Răspunsuri evocate de trunchi cerebral, auditive şi vizuale la copiii cu suspiciune de tulburări de auz sau deficienţe de vedere;
- Electromiografie - viteza de conducere nervoasă şi electromiografie pentru afecţiuni neuromusculare;
- Servicii de neuroradiologie, inclusiv Rezonanta Magnetica (IRM), Spectroscopie RM (SRM) şi f MRI;
- Teste cardiorespiratorii şi genetice performante;

Se vor achizitiona  prin proiect, echipamente cu valori peste 100.000 Euro, precum:

- aparat rezonanţă magnetică 3 Tesla
- sistem Röntgen multivalent cu arhitectură flexibilă care să permită explorari fluoroscopice şi angiografice
- aparat Röntgen, complet digital de grafie, prevăzut cu vertigraf de uz general, cu dotari ce permit examinarea pacienţilor pediatrici
- electroencefalograf  cu 40 canale pentru analiza de performanţă a activităţii spontane în timpul examinării funcţionale RMN, EEG, MRI
- ecograf Doppler color pentru investigaţie de înaltă performanţă în pediatrie, cu aplicaţii dedicate examinării SNC şi vascularizaţiei cerebrale
- ecocardiograf performant de analiză în volum, 2 D M şi doppler pentru aplicaţii cardiovasculare, transtoracic, transesofagian, vascular, pentru pacienţi pediatrici
- aparat pentru studii genetice, secvenţiator genetic
- sistem de prelucrare a imaginilor medicale
- sistem integrat de telemedicină şi bibliotecă digitală.

Acest proiect prezintă un interes deosebit, iar implementarea lui va permite:

- creşterea calităţii şi nivelului cercetării şi capacităţii de diagnosticare şi tratament în neurologia pediatrică;
- scăderea mortalităţii şi morbidităţii infantile cauzate de afecţiunile neurologice;
- imbunătăţirea stării de sănătate a copiilor;
- promovarea de noi standarde terapeutice în afecţiunile neurologice;
- stimularea inovării în sectorul productiv farmaceutic şi în sectorul medical ca şi un aport al firmelor private in cercetare;
- cooperarea interdisciplinară pentru activităţi de cercetare în neurologie, dar şi în domenii complementare transdisciplinare - nanotehnologii, inteligenţa artificială, interfeţe inteligente pentru utilizatori, IT);
- stimularea formării profesionale a tinerilor cercetători şi doctoranzi în domenii de interes naţional şi european, şi nu în ultimul rând, crearea de noi locuri de muncă;
- creşterea calităţii şi diversificarea procesului de invăţământ, precum şi de modernizare a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, în conformitate cu tendinţele europene.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
   - Beneficiarul proiectului: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, persoană de contact: Cons. jr. Alina-Mihaela COZAC, Responsabil Achiziţii, Tel: + 40269.230.260, Fax: + 40269.230.045, email: pediatrie_sibiu@yahoo.com
   - Website: www.pediatriesibiu.ro

Anunt de Pesa - Lansare Proiect "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605

Anunt de Pesa - Stadiul Implementarii Proiectului "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605

Anunt de Pesa - Stadiul Implementarii Proiectului "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605 - Sibiu, Octombrie 2014

Anunt de Pesa - Stadiul Implementarii Proiectului "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605 - Sibiu, Martie 2015

Anunt de Pesa - Stadiul Implementarii Proiectului "CENTRU DE CERCETARE ŞI TELEMEDICINĂ ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII - CEFORATEN" Cod SMIS-CSNR: 13605 - Sibiu, Noiembrie 2015

 

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: