Proiect: “Modernizare Străzi în MUNICIPIUL SIBIU: strada Măgheranului, strada Calea Guşteriţei, strada Macaralei şi strada Oţelarilor"

back

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "Modernizare Străzi în MUNICIPIUL SIBIU: strada Măgheranului,
strada Calea Guşteriţei, strada Macaralei şi strada Oţelarilor"

1. Număr de referinţă: Cod SMIS 45725
2. Data publicării anunţului: 30 AUGUST 2013
3. Programul: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
5. Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
6. Beneficiar: Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Sibiu

7. Alte informaţii: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sibiu derulează proiectul "Modernizare străzi în Municipiul Sibiu: Strada Măgheranului, Strada Calea Guşteriţei, Strada Macaralei şi Strada Oţelarilor", cod SMIS 45725, co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3800 încheiat în data de 31.07.2013 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Proiectul a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unei infrastructurii urbane moderne şi durabile şi prin îmbunătăţirea serviciilor urbane pentru străzile Măgheranului, Calea Guşteriţei, Macaralei şi Oţelarilor din Municipiul Sibiu.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1. Modernizarea infrastructurii urbane de transport rutier şi pietonal prin modernizarea străzilor Măgheranului, Calea Guşteriţei, Macaralei şi Oţelarilor din Municipiul Sibiu;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de furnizare a apei potabile prin reabilitarea reţelei hidroedilitare pe străzile Măgheranului, Calea Guşteriţei, Macaralei şi Oţelarilor şi imbunătăţirea infrastructurii de evacuare a apelor menajere prin reabilitarea reţelei de canalizare pe străzile Calea Guşteriţei, Macaralei şi Oţelarilor

Valoarea totală a proiectului este 28.530.126,32 lei cu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 16.268.000,00 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Sibiu la cheltuielile eligibile este de 332.000,00 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Derularea activităţilor de informare şi publicitate ale proiectului

Publicarea anunţului de presă la debutul proiectului în 30 august 2013, în ziarul local Tribuna, după obţinerea avizului din partea ADR Centru.
Crearea pe pagina web a instituţiei(www.sibiu.ro), secţiunea Fonduri structurale, a unei pagini pentru publicitate dedicată proiectului.

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: