Proiect: “Modernizare strada Faurului”

back

 

Programul Regional 2007 - 2013
Proiect: "Modernizare strada Faurului"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul "Modernizarea Strada Faurului" a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa Prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor" poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana".
În data de 5 august 2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2084 între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar.
Valoarea totala a proiectului este 1.935.584,21 lei, din care 1.230.030,78 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 270.193,45 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, 30.616,82 lei co-finantarea eligibila a Municipiului Sibiu, 366.378,86 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile si 38.364,30 lei valoarea neeligibila inlcusiv TVA.
Urmare a semnarii contractului, municipalitatea a început implementarea proiectului "Modernizare strada Farului". Durata de implementare a proiectului este de 23 luni de la data semnarii contractului.

În urma desfăşurării procedurii de achiziţie a fost desemnat câştigător ofertantul SC Sinecon SRL, cu care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 62/17.05.2012.
În data de 23.05.2012 au fost convocaţi reprezentanţi ai proiectantului, executantului şi deţinătorilor de reţele pentru predarea amplasamentului şi a bornelor de reper.
În data de 05.06.2012 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. In luna decembrie 2012 au fost finalizate lucrările, iar strada modernizată a fost deschisă traficului.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea durabila si sustenabila a economiei si îmbunatatirea calitatii vietii prin modernizarea infrastructurii urbane si asigurarea unei infrastructuri de transport moderne si durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Modernizarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a transportului rutier si pietonal prin modernizarea strazii Faurului din Municipiul Sibiu;
2. Reabilitarea infrastructurii utilitatilor publice urbane pe strada Faurului

Implementarea proiectului va conduce la realizarea unei sectiuni de circulatie auto si pietonale corespunzatoare, cu respectarea standardelor de calitate si de protectia mediului.

Totodata, implementarea acestui proiect va conduce la decongenstionarea traficului în zona, la reducerea poluarii atmosferice si a poluarii fonice, la îmbunatatirea conditiilor de siguranta a circulatiei auto, a circulatie pietonale si a interventiei în timp util în caz de urgenta, la îmbunatatirea accesibilitatii regiunilor periferice si la atragerea investitorilor în zona, la cresterea calitatii vietii locuitorilor, la dezvoltarea durabila si posibilitatea dezvoltarii turismului, la reducerea disparitatilor între Orasul de Jos si Orasul de Sus si implicit, la îndeplinirea obiectivului general al acestui domeniu de interventie.

Principalele lucrari care se vor efectua în vederea modernizarii strazii Faurului sunt:

- reabilitare si modernizare infrastructura drum
- reabilitare retea de distributie apa potabila
- creare sistem de canalizare pluviala
- imbunatatirea sistemului de iluminat public

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: