Implementarea conceptului de Administrație Electronică la nivelul municipiului SIBIU

back

     

 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Modernizarea şi extinderea serviciilor pe care Primăria le furnizează cetăţenilor are la bază implementarea de servicii electronice. Municipalitatea a depus în luna decembrie 2008 la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale proiectul intitulat "Implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul Municipiului Sibiu". La concurenţă cu peste alte 100 de proiecte, în 29 iunie 2009, am primit confirmarea că proiectul depus a fost declarat admis.
Proiectul vizează furnizarea unor servicii administrative prin mijloace electronice. Aceasta va crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint astfel:
- acces facil la serviciile administraţiei publice;
- nu mai este necesară deplasarea la sediul Primăriei;
- un răspuns mai prompt la solicitări.
Pentru autorităţile publice, care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, beneficiile pot fi uşor cuantificate astfel:
- minimizarea timpului de răspuns la solicitări (un sistem informatic integrat va putea furniza rapoarte diverse într-o perioadă de timp foarte scurtă);
- un singur funcţionar cu un calculator ar putea face munca a 4 -5 persoane care ar lucra manual;
- lipsa aglomeraţiei la ghişeu.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, din momentul semnării contractului de finanţare respectiv - 28 August 2009.

Printre serviciile electronice de bază, care vor fi oferite prin proiect se numără următoarele :
- Declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoanele fizice şi juridice la bugetul local, precum si amenzi, contraventii, etc.;
- Servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate;
- Servicii în legătură cu evidenţa informatizată a populaţiei;
- Servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul;


- Servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;
- Servicii privind înscrierea în audienţă, transmiterea de sesizări, petiţii etc.
- Servicii privind notificarea electronică a cetăţenilor cu privire la stadiul diverselor demersuri iniţiate de aceştia din urmă.
Eficientizarea activităţilor la nivelul Primăriei Sibiu se va realiza prin implementarea conceptului de administraţie electronică, bazat pe mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi se va concretiza prin:
- îmbunătăţirea furnizării informaţiilor şi serviciilor către cetăţeni;
- eliminarea procedurilor birocratice şi simplificarea metodologiilor de lucru.

În urma concursului de proiecte desfăşurat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale , Primăria Municipiului Sibiu a obţinut finanţare europeană pentru proiectul "Implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul Municipiului Sibiu ", proiect ce se încadrează în Programul Operaţional " Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE) ", Axa prioritară 3 "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public", Domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 " Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

 Contractul de finanţare pentru acest proiect s-a semnat la 28.08.2009 între Primăria Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial " Creşterea Competitivităţii Economice".
Valoarea totală a proiectului este de 2.100.350 lei dintre care 1.682.950 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile ( adica 97% din totalul cheltuielilor eligibile) şi 52.050 lei reprezintă contribuţia proprie a municipiului la cheltuielile eligibile ( respectiv 3% din totalul cheltuielilor eligibile).
Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 365.350 lei, reprezentând TVA-ul aferent costurilor eligibile şi valoarea cheltuielilor de operare a sistemului de infrastructură, comunicaţii reţea.
Strategia de implementare a sistemului informatic integrat va urma ciclul clasic al unui proiect din domeniul tehnologiei informaţiei, incluzând fazele de: analiză, proiectare, implementare, integrare aplicaţii şi interconectare cu Sistemul electronic naţional, testare, tranziţia în producţie, instruirea utilizatorilor, auditarea securităţii sistemului.

. În urma licitaţiei organizate de Primăria Municipiului Sibiu pentru implementarea proiectului, firma Industrial Software a fost declarată câştigătoare, iar semnarea contractului a avut loc în data de 29.01.2010.Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: