Primaria SibiuELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa persoanelor back

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
2. Certificatul de naștere și certificatul de căsătorie după caz, emise de autoritățile române, original şi xerocopie;
3. Dovada încetării/desfacerii căsătoriei emisă/recunoscută de către autoritățile române, după caz, original şi xerocopie;
4. Certificatele de naștere emise de autoritățile române, ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și xerocopie;
5. Pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau de misiunile diplomatice ale României din străinătate, original şi xerocopie;
6. Actul de identitate şi/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine, original şi xerocopie;
7. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (Deschide link);
8. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieriile Primăriei mun. Sibiu sau la oficiile poștale din mun. Sibiu;

PRECIZĂRI: La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va prezenta pașaportul românesc, în vederea anulării.


Cetăţenii aflaţi în această situaţie pot depune documentele după următorul
PROGRAM:
MARŢI şi JOI, între orele 14:00 - 15:00 la biroul P37.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive