Print Friendly and PDF

Servicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul Gong Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Serviciul Public de Asistență Socială Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Direcţia Fiscală Locală Sibiu

DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ
CONDUCEREA:

Director executiv: Haşu Mariana
Director executiv adjunct: Andronic Cornelia
Şef serviciu contabilitate: Bunea Cristina
Şef serviciu impozite şi taxe persoane fizice: Pop Virginia
Şef serviciu impozite şi taxe persoane juridice: Crețu Aron
Şef serviciu executare silită persoane fizice: Lazăr Isaia
Şef serviciu executare silită persoane juridice: Sandric Doina
CONTACT:

Adresa: Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cod 550178, România
Tel. 004-0269-208937; fax 004-0269-208940
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address);
Web: www.sibiu.ro
Serviciul impozite şi taxe persoane fizice:
  Tel. 004-0269-208947; 004-0269-208948;
Serviciul impozite şi taxe persoane juridice:
  Tel. 004-0269-208955; 004-0269-208957;
Serviciul executare silită persoane fizice:
  Tel. 004-0269-208952; 004-0269-208954;
Serviciul executare silită persoane juridice:
  Tel. 004-0269-208950; 004-0269-208951;
PROGRAM DE LUCRU:

Program de lucru:
Luni – Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

Program cu publicul:
Caserie + Inspectori: Luni – Joi: 08:00 - 15:15
Vineri: 08:00 - 12:15
Declaraţii de avere 
DESCRIERE

Direcţia Fiscală Locală Sibiu funcţionează în baza HCL nr.73/2003, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local înfiinţată în baza Legii nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală.
Direcţia Fiscală Locală Sibiu prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creenţelor bugetare, soluţionarea obiecţiunilor legate de activitatea desfăşurată.
Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, desfăşurarea corectă şi eficientă a proceselor specifice obiectului de activitate, Direcţia Fiscală Locală Sibiu are următoarea structură organizatorică:
a) – Conducerea Direcţiei Fiscale Locale Sibiu:
- director executiv;
- director executiv adjunct.
b) – Serviciile funcţionale:
- Compartiment Audit;
- Compartiment Juridic şi Resurse Umane;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice;
- Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice;
- Serviciul Executare Silită Persoane Fizice;
- Serviciul Executare Silită Persoane Juridice;
Direcţia Fiscală Locală Sibiu are atribuţii privind stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale inclusiv a accesorilor, precum şi a amenzilor, soluţionarea obiecţiunilor şi plângerilor formulate la actele de inspecţie fiscală şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale în conformitate cu dispoziţiile legale.
rCĂUTARE SERVICII: