Print Friendly and PDF

Servicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul “GONG” Baia Populară Grădina Zoologică Direcția de Asistență Socială Sibiu Evidenţa Persoanelor Poliţia Locală Sibiu Învăţământ Preuniversitar de Stat Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie FONDUL LOCATIV Câini fără stăpân DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Direcția de Asistență Socială Sibiu

Direcția de Asistență Socială Sibiu
CONDUCEREA:

Director Executiv: Sabău Mihaela
Șef Serviciu Financiar: p. Gligorea Adriana Marieta
CONTACT:

Adresa: B-dul Victoriei 1-3, Sibiu 550024, Romania
tel: 0040-0269-208930
fax: 0040-0269-224756
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Birou Alocații Familiale
tel: 0040-0269-208933

Birou Venit Minim Garantat
tel: 0040-0269-208932

Birou Protecția Copilului
tel: 0040-0269-208927 sau 0040-0269-208929

Birou Protecție Specială
tel: 0040-0269-208928

Responsabil protecția datelor
tel: 0040-0269-208930
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Căminul pentru persoane vârstnice
Adresa: str. George Coșbuc, nr. 20.
tel: 0269-211047

Cantina Municipiului Sibiu
Adresa: str. Calea Gusteriței, nr. 25.
tel: 0369-454430
PROGRAM DE LUCRU:

PROGRAM DE LUCRU
LUNI - JOI 7.30 -16.00; VINERI 7.30.-13.30

GHIȘEU
LUNI - JOI 8.00 -15.00; VINERI 8.00 - 12.00
Rapoarte de activitate 
Formulare necesare aferente acestui serviciu 
DESCRIERE

Direcția de Asistență Socială Sibiu s-a înfiintat începând cu data de 03.01.2002 ca serviciu public cu personalitate juridica în subordinea consiliului local, conform Hotarârii nr. 216/29.11.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Urmare a noii legislatii adoptate în domeniul asistentei sociale, serviciul public a fost reorganizat prin Hotarârea nr. 76/27.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu functionând, începând cu data de 01.04.2003, sub denumirea de Serviciul de Asistență Socială Sibiu.
 
Începând cu data de 01.04.2018 s-a aprobat prin HCL nr. 125/2018 schimbarea denumirii serviciului din Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu își schimbă denumirea în Direcția de Asistență Socială Sibiu.

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de prestatii sociale si servicii sociale cu caracter primar si specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.

În baza Deciziei de acreditare nr.020/13.12.2006 acordata de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu, Direcția de Asistență Socială Sibiu este acreditata ca furnizor de servicii sociale sa furnizeze urmatoarele tipuri de servicii sociale:
Servicii cu caracter primar
- identificarea nevoii sociale individuale, familiale si de grup
- informare despre drepturi si obligatii
- masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala
- consiliere sociala si juridica
Servicii specializate
- îngrijire socio-medicala de natura sociala (servicii de baza si suport)

De asemenea Direcția de Asistență Socială Sibiu asigura acordarea urmatoarelor prestatii sociale:
Alocatii familiale
- alocatii de stat
- alocatii pentru sustinerea familiei
Indemnizatia pentru cresterea copilului
Venitul minim garantat
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun cuvenita persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora
Indemnizatia cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
rCĂUTARE SERVICII: